Dịch vụ thay đổi tên, ngành nghề, vốn pháp định, đại diện theo pháp luật cho DN

(Văn phòng luật sư Dragon) - Việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh là một nhu cầu thực tế để doanh nghiệp thuận lợi hơn trong hoạt động kinh doanh. Thông qua Công ty luật Dragon, Quý doanh nghiệp sẽ được cung cấp các giải pháp tối ưu và những dịch vụ tư vấn doanh nghiệp hoàn hảo trong thời gian nhanh nhất với chi phí hợp lý. Công ty luật Dragon là Công ty hoạt động lâu năm trong lĩnh vực tư vấn luật doanh nghiệp cam kết sẽ làm hài lòng Quý Khách hàng với dịch vụ tư vấn và hoàn tất các thủ tục trong việc thay đổi tên công ty, ngành nghề; cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần, người đại diện theo pháp luật của Doanh nghiệp; tăng hoặc giảm vốn điều lệ đã đăng ký để phù hợp với tình hình hoạt động của mình.

Xem thêm

Công ty Luật Dragon - Thủ tục đổi tên công ty

Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định đổi tên, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp. Nội dung thông báo gồm: - Tên hiện tại, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp; - Tên dự kiến thay đổi; - Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Xem thêm

Công ty Luật Dragon - Thủ tục thay đổi vốn điều lệ công ty

Trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định tăng, giảm vốn điều lệ hoặc thay đổi tỷ lệ vốn góp, công ty gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký kinh doanh. Nội dung thông báo gồm: Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty;

Xem thêm

Công ty Luật - Tư vấn luật thủ tục thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty

Trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần thì trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định thay đổi, công ty gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đã đăng ký kinh doanh. Nội dung thông báo gồm: Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty;

Xem thêm

Công ty Luật Dragon - Thủ tục thay đổi ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp

Trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh. Nội dung thông báo gồm:

Xem thêm

Công ty Luật tại Hà Nội - Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính doanh nghiệp

Luật sư tại Hà Nội: Khi chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày quyết định chuyển địa chỉ trụ sở chính.

Xem thêm

Đầu  1 2  Cuối 

Tin tức

Xem thêm

Kết nối với chúng tôi