Văn phòng luật sư tư vấn thu nợ - Hồ sơ khởi kiện thu hồi nợ doanh nghiệp

Dịch vụ thu hồi nợ: Từ thực tiễn hàng chục năm thực hành pháp luật, đặc biệt về pháp luật kinh tế, chúng tôi nhận thấy vấn đề công nợ giữa các doanh nghiệp trong nước rất phổ biến và tồn tại nhiều nguy cơ tiềm ẩn. Ở Việt Nam hiện nay, tham vọng làm giàu bằng mọi giá của không ít chủ doanh nghiệp cùng với việc thủ tục thành lập doanh nghiệp tương đối dễ dàng đã làm gia tăng số lượng các công ty không có vốn mà chỉ có các con số khống ghi trong điều lệ. Rủi ro trong kinh doanh cho các doanh nghiệp chân chính có một phần gốc rễ từ đó, bởi rất nhiều công ty được lập ra với phương tiện kinh doanh duy nhất là vốn (tài sản) chiếm dụng lẫn nhau.

Xem thêm

Công ty Luật Dragon - Hồ sơ khởi kiện thu hồi nợ cá nhân

Công ty luật Dragon với đội ngũ luật sư am hiểu sâu sắc nền kinh tế Việt Nam và thành thạo các thủ tục pháp lý, cũng như có kinh nghiệm trong việc xử lý nợ sẽ hỗ trợ Quý khách hàng dịch vụ thu hồi nợ, các khoản nợ xấu, các khoản nợ khó đòi, nợ quá hạn qua dịch vụ pháp lý của mình.

Xem thêm

Công ty Luật Dragon - Cung cấp hồ sơ công nợ (bản photo có đóng dấu sao y bản chính)

Dịch vụ thu hồi nợ phát sinh từ các Hợp Đồng mua bán hàng hóa Các hồ sơ tài liệu phải cung cấp bao gồm: - Hợp đồng kinh tế (hoặc các Đơn đặt hàng) - Biên bản giao nhận hàng hóa hoặc phiếu xuất kho

Xem thêm

Tin tức

Xem thêm

Kết nối với chúng tôi