Các hình thức nhập cảnh vào Hoa Kỳ

10:25 | Thứ Tư, 12/10/16

Một số ít các điều lệ pháp lý căn bản trong Bộ Luật Di Trú Mỹ, mà những điều lệ này rất thông dụng cho những ai muốn nhập cảnh Hoa Kỳ theo các diện nhập cảnh khác nhau (Different Types of Nonimmigrant Visas) được liệt kê theo thứ tự dưới đây:

Xem thêm

Các điều kiện và thủ tục Nhập Tịch Hoa Kỳ (Requirements & Procedures for US Naturalization)

10:13 | Thứ Tư, 12/10/16

Luật Di Trú Mỹ 2016 rất phức tạp và đòi hỏi nhiều thủ tục hành chánh pháp lý, để có thể hội đủ các điều kiện di trú vào Hoa Kỳ. Còn Luật Định Cư Mỹ thì các giấy tờ thủ tục hành chánh tương đối đơn giản hơn nhiều so với Luật Di Trú Mỹ, vì Luật Định Cư Mỹ không đòi hỏi người ta phải nhập tịch Mỹ mới được cư ngụ hợp pháp tại Hoa Kỳ, mà hoàn toàn tuỳ thuộc vào ý muốn của mọi cá nhân muốn nhập tịch.

Xem thêm

Tin tức

Xem thêm

Kết nối với chúng tôi