Hướng dẫn khỏi kiện đòi nợ tiền

Khi muốn thu hồi nợ xấu, mặc dù chúng ta sử dụng rất nhiều cách nhưng con nợ vẫn chai ì, không chịu thanh toán nợ. Khi sử dụng các biện pháp dân sự không thành công, quý khách có thể tiến hành làm đơn khởi kiên đòi nợ cá nhân tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền

Xem thêm

Công ty Luật Dragon - Dấu hiệu của nợ khó đòi

Thu hồi nợ: Nợ khó đòi là khoản công nợ có tuổi nợ cao nhưng chưa có khả năng thu hồi, hoặc hồ sơ công nợ còn tranh chấp

Xem thêm

Công ty Luật Dragon - Uỷ thác nhiệm vụ thu hồi nợ cho các cơ quan thu hồi nợ chuyên nghiệp

Cùng với sự tiến bộ của xã hội và sự phát triển của nền kinh tế thị trường, rất nhiều công ty thu nợ chuyên nghiệp đã ra đời. Ngày càng có nhiều doanh nghiệp chọn cách uỷ thác nhiệm vụ thu hồi nợ cho những công ty thu hồi nợ chuyên nghiệp. Thực tiễn đã chứng minh rằng, việc uỷ thác thu hồi nợ cho các công ty thu nợ chuyên nghiệp rất có lợi cho doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả làm việc của nhân viên kinh doanh và giảm bớt những tổn thất, rủi ro cho doanh nghiệp.

Xem thêm

Công ty Luật Dragon - Có quy chế riêng cho công tác thu hồi nợ

Đối với công tác thu hồi nợ, rất nhiều doanh nghiệp đã đề ra quy chế riêng như: Quy định về việc đề ra mục tiêu thu hồi nợ; chế độ khen thưởng đối với các nhân viên thu hồi nợ; quy chế đào tạo bí quyết đánh giá, chỉ đạo và công tác thu hồi nợ. Mục tiêu của các quy chế thu hồi nợ của doanh nghiệp là tạo ra khung mẫu về công tác thu hồi nợ cho các nhân viên, giúp các nhân viên thu hồi nợ làm tốt nhiệm vụ của mình.

Xem thêm

Tin tức

Xem thêm

Kết nối với chúng tôi