Công ty Luật Dragon - Cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp tách thửa đối với hộ gia đình, cá nhân.

Trình tự thực hiện - Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Phòng Tài nguyên và môi trường; - Ngay trong ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ hoặc chậm nhất là ngày làm việc tiếp theo, Phòng Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm gửi hồ sơ cho Văn phòng đăng ký

Xem thêm

Công ty Luật Dragon - Dịch vụ tư vấn cấp lại sổ đỏ do bị mất

Người đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận nộp một (01) bộ hồ sơ tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc cấp có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận, hồ sơ gồm: - Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận; - Giấy tờ xác nhận việc mất Giấy chứng nhận của công an cấp xã nơi mất giấy;

Xem thêm

Công ty Luật Dragon - Dịch vụ tư vấn cấp đổi sổ đỏ do bị ố nhòe, rách nát, hư hại, biến động về diện tích thửa đất

Dịch vụ luật sư: Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (Mẫu 02/ĐK); Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bản chính); CMTND và hộ khẩu (bản sao);

Xem thêm

Công ty Luật Dragon - Tư vấn Cấp sổ đỏ cho hộ gia đình, cá nhân, trúng đấu giá quyền sử dụng đất, trúng đấu thầu dự án có sử dụng đất.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: Luật đất đai số 13/2003/QH11 ngày 26/11/2003, có hiệu lực từ ngày 01/7/2004; Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004; có hiệu lực từ ngày 16/11/2004.

Xem thêm

Công ty Luật Dragon - Tư vấn đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu

Với doanh nghiệp, hay cá nhân thì bất động sản vẫn luôn là tài sản có giá trị lớn và nhanh chóng khẳng định quyền sở hữu được pháp luật bảo vệ được quan tâm hàng đầu.

Xem thêm

Công ty Luật Dragon - Tư vấn thủ tục sang tên sổ đỏ

Việc nộp hồ sơ sang tên sổ đỏ được quy định như sau: Hồ sơ hồ sơ sang tên sổ đỏ nộp tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất; trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất tại nông thôn thì nộp tại Uỷ ban nhân dân xã nơi có đất để chuyển cho văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất;

Xem thêm

Tin tức

Xem thêm

Kết nối với chúng tôi