Công ty Luật Hà Nội tư vấn về khởi kiện hành chính về đất đai

Với nhiều năm kinh nghiệm trong việc giải quyết tranh chấp về đất đai, Công ty Luật Dragon cung cấp dịch vụ pháp lý liên quan tới việc khởi kiện hành chính về đất đai.

Xem thêm

Công ty Luật Dragon - Giải quyết tranh chấp đất đai

Theo quy định của pháp luật về đất đai được thể hiện tại Luật đất đai năm 2003 và Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 về thi hành luật đất đai, việc giải quyết tranh chấp đất đai được thực hiện theo quy trình như sau

Xem thêm

Tin tức

Xem thêm

Kết nối với chúng tôi