Công ty Luật Dragon - Đại diện khách hàng thu nợ bằng thư tín

Dịch vụ thu hồi nợ bằng thư tín là việc gửi các văn bản thu hồi nợ bằng thư từ, fax hoặc điện báo, nhắc nhở khách hàng thanh toán nợ. Thông thường, khi dùng hình thức gửi thư tín, nhân viên kinh doanh có thể đạt được nhiều mục đích khác nhau.

Xem thêm

Công ty Luật Dragon - Đại diện khách hàng thu nợ bằng con đường tố tụng tại Tòa án

Dịch vụ thu hồi nợ - Việc phải chuyển ra tòa án kinh tế thu hồi nợ hoàn toàn phù hợp với những khoản bắt buộc phải có khi giải quyết khi tranh chấp hợp trên đồng mua bán của bất cứ một cá nhân, doanh nghiệp nào. Khi hai bên không thể giải quyết tranh chấp bằng phương thức hòa giải, thống nhất ý kiến thì có thể nhờ đến sự can thiệp của tòa án kinh tế. Tòa án kinh tế sẽ cân nhắc đến quyền lợi và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng để đưa ra phán quyết cuối cùng. Công ty luật Dragon sẽ cung cấp cho bạn dịch vụ thu hồi nợ tốt nhất trên thị trường.

Xem thêm

Công ty Luật Dragon - Cử Luật sư đại diện thu hồi công nợ

Dịch vụ thu hồi nợ khó đòi, chậm trả sau bán hàng là công việc rất khó và cũng rất “nhạy cảm”, do vậy người đi thu nợ ngoài việc nắm rất rõ về tính chất pháp lý của hồ sơ công nợ, còn phải có nghiệp vụ, những kỹ năng xử lý và thu hồi nợ .

Xem thêm

Tin tức

Xem thêm

Kết nối với chúng tôi