Tư vấn thủ tục nhận con nuôi

Công ty Luật Dragon tư vấn trình tự thủ tục nhận con nuôi qua câu hỏi của khách hàng.

Xem thêm

Một số điều lưu ý đối với người Mỹ nhận con nuôi Việt Nam

05:48 | Thứ Hai, 03/10/16

Công ty Luật Hà Nội tư vấn một số điều lưu ý về việc nhận con nuôi Việt Nam đối với người có quốc tịch Mỹ. Đây là một số điểm rất quan trọng trong việc hoàn thiện hồ sơ, làm thủ tục nhận con nuôi.

Xem thêm

Công ty Luật Dragon - Tư vấn thủ tục nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài

Thủ tục nhận nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài (Theo Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ và Nghị định số 69/2006/NĐ-CP ngày 21/7/2006 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP)

Xem thêm

Công ty Luật Dragon - Tư vấn thủ tục đăng ký lại việc nuôi con nuôi

I. Cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ: Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn II. Đối tượng giải quyết - Việc nuôi con nuôi đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam nhưng cả sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ đăng ký nuôi con nuôi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được, thì được đăng ký lại, nếu cả cha, mẹ nuôi và con nuôi đều còn sống vào thời điểm yêu cầu đăng ký lại.

Xem thêm

Công ty Luật Dragon - Tư vấn thủ tục nhận nuôi con nuôi trong nước

I. Cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ: Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn II. Đối tượng giải quyết 1. Người nhận con nuôi phải có đủ các điều kiện sau đây: a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; b) Hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên;

Xem thêm

Tin tức

Xem thêm

Kết nối với chúng tôi